Chính sách thanh toán

1. Nội dung thanh toán: 

  • Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và cam kết thực hiện.

2. Hình thức thanh toán: 

  • Chi phí mua, bán sản phẩm được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản do người bán cung cấp. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, người bán sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.

Quay lại trang chủ

logo dược phẩm pqa